Publicerat

 

Brittiska PTMF ett nytt sätt att förstå psykiskt lidande – översätts till svenska, nr 4, 2024 i tidsskriften SocionomenVart tog dialogen vägen? 2024-04-02, Dagens Arena.Det behövs ett nytt perspektiv på den psykiska ohälsan, 2023-10-23, Mad in SwedenEn fin dans, nr 3, 2023, av Anna Fredriksson, foto Ylva Sundgren i tidskriften SocionomenVård och omsorg avhumaniseras, 2023-02-07, Dagens Arena DebattAlltför många barn får ADHD-mediciner för lättvindigt, 2023-01-21, GöteborgsPosten Debatt.Vi behöver nya sätt att se på och bemöta psykisk ohälsa, 2022-03-09, Debatt - Kurera.Nej, det handlar om mer än skolan- Debatt, 2022-02-11, Dagens Arena Debatt. 


 

Webinar i FAPs regi ang psykiatrisk diagnostik oktober 2020.The Power Threat Meaning Framework - ett alternativ till rådande psykiatriska diagnostik, juni 2020 i Psykoterapi - psykoterapicentrums tidskrift, årgång 29 nr 2Vi har inte råd att bara satsa på strängare straff, 2020-03-14 ECT Debatt Brittiska psykologförbundet överger psykiatriska diagnoser - The Power Treat meaning Frame,  januari 2020 på Psykonynamiskt Forum.


Kommer Tillit ersätta New Public Management? Juni 2019 på Psykodynamiskt ForumUtveckla socialtjänsten - hur kan vi socialarbetare aktivt delta i utvecklingen av socialt arbete, 2019,  i Socionomen - Kvalificerat socialt arbete och psykoterapi nr 3.


Socialpolitik behöver bli en del av debatten, 2018-10-05  i ETC Debatt.


FOU Sörmlands pod- intervju angående introduktionsprogram för nya socialsekreterare mars 2018.

 

Gästredaktör ihop med Anne Kyong Sook Øfsti för temanummret Familjekonstellationer i nutida Norden i Fokus på Familien, nordisk tidskrift for familie- og relationsarbeid, Årgång 46, nr. 2, 2018 Universitetsforlaget


 

Rapport från vetenskapligt symposium: Psykofarmaka - risker och alternativ - 2017 i Psykoterapi, Psykoterapicentrums tidskrift, årgång 26, nr 1.

 

ADHD- psykiatriska modediagnoser med risk för överdiagnostisering och övermedicinering - 2016 i SFT - Svensk Familjeterapi, nr. 1

 

En kritisk granskning av DSM:s inverkan på psykiatrin och vårt samhälle - 2015 i Psykoterapi - Riksföreningen för PsykoterapiCentrums Tidning, årgång 24, nr. 2

 

Familjeterapi och New Public Management -  2015 i Fokus på Familien - nordisk tidskrift for familie- og relasjonsarbeid, årgång 43, nr. 1, Universitetsforlaget

 

Blogginlägg ihop med professor emeritus Allen Frances den 7 juni 2015 "The Magical Healing Power Of Caring and Hope in Psychotherapy" i Huffington Post.

 

Blogginlägg ihop med professor emeritus Allen Frances 31 mars 2015 "Don't Give Up On the Difficult Patient" i   Huffington Post 

Summer School In Open Dialogue - 2014  i MEDLEMSBLADET - Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm,  nr. 3

 

Kejsarens nya kläder i modern tappning -   2014 i  SFT - Svensk Familjeterapi, nr. 2

 

Vart har modet tagit vägen? - 2014  i Socionomen - Kvalificerat socialt arbete och psykoterapi, nr. 4

 

Europeisk härdsmälta- 2013 i SFT - Svensk FamiljeTerapi, nr. 4

 

To go with the flow, möjligheten att aktivt delta i utvecklingen av familjeterapi i en digitaliserad värld -  2013 i Fokus på Familien, nordisk tidskrift for familie- og relationsarbeid, Årgång 41, nr. 3, Universitetsforlaget

 

Konstruktionen av begreppen familjeterapi och bekymmer på internet - 2013 Linköpings universitet

 

Fanny Marell- ny ordförande i FFST - 2013 i MEDLEMSBLADET - Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm, nr. 1

 

Kunskap tillhör alla och kostar inget - 2012  i tidningen SFT - Svensk FamiljeTerapi. nr. 3

 

Vilken dag! - 2012 i  MEDLEMSBLADET - Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm, nr. 3

 

Språksystemiskt tänk i vardagen - 2011 i SFT - Svensk FamiljeTerapi nr. 4